Met onze kennis van zaken, een nuchtere werkmentaliteit en een oplossingsgerichte aanpak realiseren we uw complexe infra- en mobiliteitsprojecten.

ENGIE is niet alleen expert op het gebied van ontwerpen, realiseren, beheer en exploitatie van energienetten, we ontwerpen ook infrastructurele installaties en systemen en aanverwante mobiliteitsoplossingen voor verkeer over land en water. 

ENGIE maakt infrastructuur voor mobiliteit en energie slimmer, veiliger en duurzamer. Deze infrastructuur maken wij niet alleen functioneel, we voegen ook intelligentie toe en maken deze netwerken integraal toepasbaar. Dat doen we onder andere in de vorm van zon- en windparken, duurzame mobiliteit, Smart Grids maar ook voor tunnels, bruggen, sluizen, wegen en waterkeringen, bediencentrales en Smart Corridors. 

Onderhoud, beheer en service

Naast ontwerp en realisatie van uw projecten, nemen we u ook graag het onderhoud en beheer uit handen. En in een noodsituatie staan wij altijd voor u klaar, 24 uur per dag. Dankzij onze landelijke dekking, hoeft u nooit lang te wachten tot we uw storing komen oplossen. Zo ondervinden gebruikers er zo min mogelijk hinder van.

Meer informatie of advies op maat

Wilt u meer informatie of een advies op maat op het gebied van infrastructuur en mobiliteit? Neem dan contact met ons op.

Wij hebben diverse ervaring in de Infra & Mobiliteit. Graag laten we dat zien door een paar van onze referenties te presenteren. Zie hieronder een overzicht van onze referenties.

  • Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen
  • Nieuwe Sluis Terneuzen
  • 24-uurs centrale bediening
  • Onderhoud tunnels Betuweroute
  • Tunnel Onderhoud Prestatiecontract West Nederland Noord

Mobiliteitsoplossingen

Verkeer over land en water zal in de toekomst verder intensiveren.Dit vraagt om duurzame, efficiënte en veilige doorstroming en grotere transportcapaciteit. ENGIE ontwerpt, realiseert, beheert en exploiteert intelligente en integrale mobiliteitsoplossingen voor tunnels, bruggen, sluizen, wegen en waterkeringen, bediencentrales en Smart Corridors.

Tunnels, bruggen, sluizen, wegen en waterkeringen

We ontwerpen, bouwen en beheren alle elektrotechnische en mechanische installaties voor een optimale veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming. Bijvoorbeeld voor de Leidsche Rijntunnel A2, waarbij we als eerste partij een ontwerp hebben gerealiseerd conform de nieuwe tunnelwet: veilig en betrouwbaar door integrale systeemzekerheid en technologie die voldoet aan zware veiligheidsnormen.

Bediencentrales

We realiseren het op afstand bedienbaar maken van onder andere bruggen en renoveren naar laatste technologische en ecologische inzichten. Daarbij digitaliseren we infrastructuren en integreren we systemen voor beter inzicht en overzicht. Zoals bij de renovatie van de Kreekraksluizen tot een op afstand bedienbaar object vanaf de nautische centrales Zeeland: veiliger door effectievere doorstroming van het scheepvaartverkeer, efficiënter door vaarwegcorridor aanpak en betaalbaarder door bediening op afstand en efficiënter onderhoud en beheer.

Smart Corridors

We benaderen vraagstukken niet als losse elementen, maar vanuit de gedachte dat de verschillende onderdelen samen een corridor vormen. Dat vormt de basis van waaruit we bruggen, sluizen, tunnels en wegsystemen realiseren en renoveren. Door technologie toe te voegen die data verzamelt van de corridor-onderdelen en die ingewonnen data te combineren tot informatie die bijdraagt aan inzicht over de gehele keten, maken we onze integrale benadering compleet. Door gedegen voorbereiding en toestandsbepaling van de systemen ondervindt het verkeer bovendien minimale hinder van onze (onderhouds)werkzaamheden.

Duurzamer en efficiënter

ENGIE ontwerpt, realiseert, beheert en exploiteert energienetten en –systemen in de breedste zin van het woord. Van zon- en windparken en Smart Grids tot het inzetten van elektrisch vervoer als systeem voor energieopslag.

Zon- en windparken

ENGIE heeft zonneparken in Nijmegen en Zwolle. Beide parken leveren stroom aan het net. De in totaal 7.500 panelen verdeeld over twee locaties, leveren 2MW elektriciteit. Daarnaast hebben we op dit moment ongeveer 60 megawatt aan wind op land in beheer. Windmolens vormen een energiebron die honderd procent schoon is bij het opwekken van stroom. Ze stoten daarbij geen CO2 uit. Met de pilot A1 Bedrijvenpark Deventer streeft ENGIE ernaar bedrijven energieneutraal te voorzien van lokaal opgewekte energie uit zon, wind en biomassa. Dat is niet alleen duurzamer, maar ook efficiënter door een betere lokale afstemming van vraag en aanbod.

Smart Grids

ENGIE koppelt al jaren producenten van duurzame energie aan gebruikers. Met innovatieve automatisering en informatietechnologie maken we energiemanagement mogelijk en optimaliseren we energiestromen. Met onze kennis en ervaring op het gebied van Smart Grids dragen we bij aan de modernisering van de elektriciteitsnetten in Nederland. Lees meer op de pagina over smart grids.

Duurzame mobiliteit

Door het plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch vervoer en daar een exploitatiemodel aan toe te voegen draagt ENGIE bij aan duurzame mobiliteit. En daarin gaan we verder. Bijvoorbeeld door elektrisch vervoer als systeem voor energieopslag in te zetten. Dat doen we met Vehicle2Grid. Een pilot voor intelligente laad-infrastructuur, waarmee bewoners duurzame energie opslaan in hun auto. Lees meer over onze oplossingen voor duurzame mobiliteit op de pagina elektrisch vervoer.

Contact