Groeiende zorgvraag, veranderende regelgeving en technologische innovaties drukken hun stempel op de zorgsector

De zorgmarkt verandert steeds sneller. De toenemende zorgvraag en verschuiving van intramurale naar meer extramurale zorg zijn grote veranderingen die gepaard gaan met de uitdaging om zorg betaalbaar te houden. Daarnaast wordt techniek in ziekenhuizen complexer, is er meer behoefte aan efficiënt procesmanagement en groeit de wens naar een duurzaam ziekenhuis. De noodzaak om te veranderen en nieuwe oplossingen toe te passen wordt steeds groter waarbij het belangrijkste doel blijft om patiënten en cliënten iedere dag betere zorg te verlenen. Oplossingen voor deze vraagstukken zijn volop in ontwikkeling en veel oplossingen zijn bij ENGIE al voorhanden. We denken daarbij graag met onze klanten mee.

Innovaties

Digitale innovaties bieden uitkomst op het gebied van smart hospitals en e-health. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de omstandigheden rondom het ziekbed, zodat de ligduur van de patiënt wordt verkort. Daarnaast bestaan er asset management tools om processen adequaat in te richten en een juiste balans te vinden in beschikbaarheid en kosten van bedrijfsmiddelen. In dit filmpje is te zien hoe dit is toegepast in het Zuyderland ziekenhuis.

Samenwerken

Innoveren wordt complexer en daarom zijn er meer samenwerkingsverbanden om nieuwbouw- en renovatieprojecten integraal uit te voeren. Samen met technische universiteiten, bouwondernemingen en medische technologiebedrijven werkt ENGIE aan zorginnovaties om toekomstbestendige, betaalbare en flexibele ziekenhuizen te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van een dergelijke samenwerking is het Amphia in Breda.

Verduurzamen

Ziekenhuizen hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij hebben als doel patiënten in een zo gezond en veilig mogelijke omgeving te verzorgen. Dat betekent dat het energieneutraal maken van de zorgomgeving een steeds belangrijker uitdaging wordt. Initiatieven hiervoor zijn al in gang gezet zoals bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis waar ENGIE een complete energiecentrale heeft ontworpen en gebouwd waarmee een besparing op energiekosten van 20% en een reductie van CO2 uitstoot van 30% is gerealiseerd. ENGIE deelt graag haar expertise op gebied van energietransitie zodat we deze zorg uit handen nemen en samen de duurzaamheidsambitie waar kunnen maken.

In contact komen met een consultant van ENGIE? Ga naar contact voor een telefoonnummer of om een bericht achter te laten. 

Lees hier meer over onze dienstverlening voor de zorgmarkt

Contact
Brochure Healthcare