De vraag naar duurzaam opgewekte energie groeit. Niet voor niets. Steeds meer organisaties zien de voordelen van duurzame energie.

ENGIE helpt u om een keuze te maken uit de grote diversiteit aan mogelijkheden voor duurzame energieopwekking of -levering. Wij adviseren u graag welke optie voor u het meest rendabel is.

Of het nu gaat om opwekking, opslag of levering van energie óf om het bouwen van een noodstroomvoorziening: kiest u voor ENGIE, dan kiest u voor zekerheid. Wij leveren een groot aantal mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en –opslag, zoals onderstaand toegelicht onder meer: biomassa, zonnepanelen, WKO en geothermie. Is het zelf opwekken van duurzame energie voor u niet interessant of haalbaar, dan verzorgt ENGIE graag de levering van duurzame energie.

Bent u geïnteresseerd in één van deze opties, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak in te plannen.

Biomassa

De inzet van biomassa en biobrandstof voor energieproductie is een zeer aantrekkelijk alternatief om uw CO₂-uitstoot te verlagen. ENGIE helpt u met de realisatie en exploitatie van uw biomassa energiecentrale. Van advies en planning tot ontwerp en realisatie. En van inbedrijfstelling tot exploitatie en energie-outsourcing.
Voor wie: kleine en grote ondernemers: van een zwembad of kantoor tot compleet industrieterrein.

Zonnepanelen

Nu de prijzen van zonnepanelen dalen en het rendement steeds beter wordt, stijgt de interesse naar deze duurzame energie-opwekker. ENGIE adviseert u graag over hoe zonnepanelen uw energiekosten kunnen verlagen. Van uw keuze voor het juiste PV-systeem tot het bepalen van de configuratie. En van het maken van opbrengstberekeningen tot de levering en installatie van de zonnepanelen.
Voor wie:
van kleine ondernemers tot grootschalige zon-PV-projecten.
Bewezen resultaat
: ENGIE is partner in pilotprojecten voor duurzame gebiedsontwikkelingen in Nederland, zoals Gebieden Energie Neutraal en Innovatieprogramma Intelligente Netten. Het is onze overtuiging dat deze noodzakelijk zijn om vernieuwende business cases te ontwikkelen voor de grootschalige toepassing van Zon-PV in Nederland. 

WKO: warmte- en koudeopslag en –opwekking

Door het hergebruik van warmte en koude die vrijkomen bij uw processen of dankzij wisselende weersomstandigheden, kunt u fors besparen op uw energierekening. Door warmte- en koudeopwekking te combineren met bodemopslag, kunt u alle aangesloten gebouwen op duurzame wijze voorzien van energie. De warmte die in de zomer vrijkomt bij uw koelprocessen worden opgeslagen in de bodem voor de winter. In de winter wordt opgewekte koude in de bodem bewaard totdat hier in de zomer behoefte aan is. Hierbij maken we onder meer gebruik van WKO gecombineerd met warmtepompen. Door zo de waterlagen in de bodem te gebruiken als energiebuffer wordt er in een zeer duurzame en CO2-beperkende energieoplossing voorzien. Bekijk de video hiernaast, die uitlegt hoe WKO werkt. Met warmte-koudeopslag bent u niet meer afhankelijk van gas en kiest u voor een zeer duurzame, zogenaamde ‘groene’ oplossing.
Voor wie: industrie, utiliteit, healthcare en woningbouw
Bewezen resultaat
:  Voor het Oosterdokseiland verminderden wij de CO2-uitstoot met 65%.

Bent u afnemer van warmte en/of koude?

Heeft u vragen over uw aansluiting op een energiesysteem van ENGIE Services? Bel dan met +31 88 444 70 00 of ga naar energievan.engie-services.nl voor meer informatie.

Energiezekerheid

Met een eigen (nood)stroomvoorziening bent u altijd verzekerd van continuïteit. ENGIE adviseert, bouwt en onderhoudt warmtekrachtcentrales, noodstroominstallaties en no-breakinstallaties.

Wij beginnen met een analyse van uw situatie en de huidige installatie, en inventariseren uw wensen en eisen. Binnen de kaders van uw behoeften adviseren wij u over een zo duurzaam, efficiënt en betrouwbaar mogelijk systeem, met een zo hoog mogelijk rendement. Daarbij zijn total cost of ownership, energy efficiency en asset efficiency sleutelwoorden. Wij helpen u ook graag bij aansluiting van de noodstroombesturing op het gebouwbeheersysteem, instructie van medewerkers en onderhoud en beheer.
Voor wie: organisaties voor wie energiezekerheid een vereiste is

Contact

Wilt u meer weten over bovenstaande oplossingen of wilt u graag onafhankelijk advies over uw eigen situatie? Neem dan contact met ons op.

Lees alles over onze dienstverlening in de energieketen

Contact