Contractvormen samenwerking met ENGIE.

Wij bieden onze dienstverlening in diverse contractvormen aan, zodat u altijd een vorm vindt die bij uw wensen past. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een DBFMO-constructie, waarbij u alle verantwoordelijkheden overdraagt aan marktpartijen, met het doel door hen gezamenlijk een meerwaarde te laten creëren. Ook kunt u kiezen voor een prestatiecontract in de vorm van een ESCo, waarbij u de energievoorziening en het management ervan voor een langere periode volledig uitbesteedt of structurele afspraken over Duurzaam Beheer en Onderhoud. Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk de meest passende contractvorm voor u te vinden.

Wilt u meer weten over onze aanpak of wilt u graag onafhankelijk advies over uw eigen situatie? Neem dan contact met ons op.

Integrale verduurzaming van gebouwen en in de industrie

Eigenaren of beheerders van gebouwen zijn gebaat bij besparingen op energieverbruik en energiekosten. En bij zekerheid over energielevering én energieprijs. Met ENGIE Easy ESCO regelen wij de optimale energiehuishouding voor u. Wij bieden niet alleen advies, maar ook de kennis van techniek en energie, levering, exploitatie én financiering van uw duurzame energiehuishouding. Dit kan in de vorm van een ESCo. Dat staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten. We kennen twee basisvormen:

  • Energy Performance Contract (EPC); langjarig contract waarbij we (prestatie)garanties op de gebruikte hoeveelheid energie geven, in combinatie met een verduurzaming van het productieproces. Daarbij worden investeringen (deels) bekostigd uit de energiebesparingen.
  • Energy Supply Contract (ESC); leveringscontract gefocust op outsourcing van de utilities. Deze ESCo concentreert zich op het aanbieden, exploiteren en beheren van energie- en proces ondersteunende installaties, waarbij we ook financieringsmogelijkheden bieden.

Bekijk hier onze introductiefilm over Easy ESCO.

Besparings- en verduurzamingskansen in de Industrie

In de industrie ligt de focus bij het optimaliseren van het primaire productieproces. Investeren in een (duurzame) energievoorziening of energieoplossing is hieraan ondergeschikt. Begrijpelijk, maar wat ENGIE betreft een gemiste kans. Besparings- en verduurzamingskansen worden immers niet benut.

Wanneer we in een industriële omgeving aan de slag gaan met energiebesparing, beginnen we met het maken van een quick scan. Onze energieconsultants inventariseren in deze fase uw totale productieproces door in een aantal stappen energiescans te maken van uw installaties. Op basis van deze analyses en inventarisaties ontvangt u van ons een advies. In complexe industriële omgevingen kunnen we als ultieme system-integrator producenten garanties op de gebruikte hoeveelheid energie per product geven. Dit in combinatie met een verduurzaming van het productieproces. We geven hierbij garanties op besparing en prestatie middels een EnergiePrestatieContract (EPC). Dit biedt u als industriële opdrachtgever de gewenste zekerheid als het gaat om stabiliteit, leveringszekerheid en duurzame levering van energie. Het EnergieSupplyContract (ESC), een alternatieve vorm van de Easy ESCo, is een leveringscontract gefocust op outsourcing van de utilities voor industriële klanten. Deze ESCo concentreert zich op het aanbieden, exploiteren en beheren van energie- en procesondersteunende installaties waarbij we ook financieringsmogelijkheden bieden. Ons doel is altijd een substantiële besparing op de energiekosten, realisatie van meer kwaliteit en volledige ontzorging.

De waarborgcontracten die we bijvoorbeeld met Nutricia in Zoetermeer en Bel Leerdammer hebben afgesloten, zijn hiervan goede voorbeelden. Zo heeft Bel Leerdammer ENGIE totaal verantwoordelijk gemaakt voor de functionaliteit en de beschikbaarheid van alle utilities en locatiegebonden installaties. Met als resultaat een verbetering van de bedrijfszekerheid en het rendement. Het totale energieverbruik is gedaald terwijl de productie in de afgelopen jaren steeds is uitgebreid. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een utility geheel in exploitatie te nemen, vanaf ontwerp, financiering, bouw tot onderhoud en beheer. We maken dan met u afspraken op basis van output. Zie DBFMO.

DBFMO-contract met ENGIE

DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Oftewel, integrale projecten waarbij verder wordt gekeken dan alleen de bouw- of renovatiefase van bijvoorbeeld een energievoorziening, technische installatie of gebouw. Bij DBFMO staat namelijk de Total Cost of Ownership-gedachte (TCO) centraal. Doormiddel van DBFMO ontstaan dan ook gebouwen of oplossingen met een langere levensduur en lagere totale levensduurkosten.

Meer kennis en beter resultaat door DBFMO
In een DBFMO-contract worden alle verantwoordelijkheden (zowel de D, B, F, M en O) overgedragen aan marktpartijen met het doel om meerwaarde te creëren. Want om op termijn een goedkoper pand met een langere levensduur te creëren, is kennis vanuit verschillende specialismen nodig. Kennis die de opdrachtgever zelf vaak ontbreekt. Dankzij onze kennis van de totale energieketen, zijn wij in staat de meest optimale keuze met maximaal rendement te maken voor de energievoorziening van uw organisatie.

DBFMO: verantwoordelijkheid bij opdrachtnemer
Als u een grote investering in verduurzaming van uw organisatie of gebouw wilt doen, is een DBFMO-contract met ENGIE een interessante optie. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de financiering op ons en dragen gedurende het volledige contract de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar zijn van het geleverde product of de geleverde dienst. U betaalt maandelijks voor het afnemen en de daadwerkelijke beschikbaarheid ervan.

DBFMO met ENGIE
Een DBFMO-constructie maakt omvangrijke verduurzamingsprojecten sneller toegankelijk. Kenmerk van de uitkomsten van DBFMO-constructies is bovendien dat oplossingen vaak beter aansluiten op de wensen van de gebruiker.  We zetten de voordelen van een DBFMO-contract met ENGIE voor u op een rij:

  • Dankzij onze kennis van de totale energieketen, bent u verzekerd van een lage TCO.
  • Doordat afstemming van de planning in onze handen is en we niet afhankelijk zijn van meerdere partijen, vallen de (faal)kosten doorgaans lager uit dan bij traditionele contractvormen en is strakke planning mogelijk.
  • Doordat u ons af mag rekenen op het niet behalen van afspraken, hebben wij een net zo groot belang op het slagen van het project.
  • Door het integraal uitbesteden van de totstandkoming van het project, kunt u zich volledig focussen op uw core business.
Contact
Vind hier de ENGIE-
vestiging in uw buurt