NL

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

ENGIE Services helpt haar klanten met behulp van techniek om duurzaam te ondernemen. Wij maken dit mogelijk door middel van de meest efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen.

Onze duurzame ambitie strekt zich vanzelfsprekend ook uit naar onze leveranciers, de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte materialen en methoden. Ons MVI-beleid is erop gericht om, samen met leveranciers, onze duurzaamheidsambities in de praktijk waar te maken: een integere en transparante bedrijfsvoering die minimale schade toebrengt aan mens en milieu en die waar mogelijk een positieve bijdrage levert. Uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen mensen, omgeving en groei/winst (people, planet, profit).

Ook moederorganisatie hecht veel waarde aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Klik hier voor meer informatie.

Uitwerking in beleid

Onze duurzaamheidsambities vertalen zich als volgt naar onze sourcing-strategie en leveranciersbeleid:

 • ENGIE Services heeft als eerste bedrijf in haar branche het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen ondertekend, zie www.nevi.nl (dossier MVI). De belangrijkste doelstelling is duurzaam inkoopmanagement te verankeren in de bedrijfsvoering.
 • ENGIE Services zorgt voor samenwerking en afstemming binnen de keten om tot een optimaal MVO-beleid te komen. Wij werken met belangrijke leveranciers aan gezamenlijke verbeteringen en ontwikkelingen op het gebied van MVO. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer:
  • recycling van materialen
  • design for sustainability
  • advies over duurzame inzet en productie van materialen
 • Wij selecteren leveranciers mede op basis van hun MVI/MVO-beleid, gedrag en ondersteuning van onze duurzaamheidsambities.
 • Wij bieden  technische oplossingen die klanten helpen om hun duurzame ambities waar te maken. Oplossingen die leiden tot concrete acties om stappen te maken op het gebied van MVO.

Voorbeeld projecten en initiatieven

 • Gebouwen ENGIE Services:
  • ENGIE Services heeft voor 2010 en 2011 voor al haar vestigingen 100% groene elektriciteit ingekocht.
  • Verschillende ENGIE Services gebouwen zijn buitengewoon duurzaam (o.a. A+ label) door het gebruik van:
   • zonnepanelen
   • energiescans
   • lichtschakelaars met bewegingsensor
 • Wagenpark ENGIE Services:
  • Autokeuze voor eigen medewerkers kan alleen voor auto’s met energielabels A, B en C.
  • Wij nemen deel in een pilotproject van moederbedrijf ENGIE Global met betrekking tot elektrische auto’s.
  • ENGIE Services gebruikt in veel van haar bedrijfswagens een zwarte doos om nodeloos rijden te helpen voorkomen.
  • Door het stimuleren van tele- en videoconferences wordt zakelijk reizen beperkt.
 • Afvalverwerking ENGIE Services:
  • ENGIE Services verwerkt afval gescheiden.
  • Hergebruik van afvalmateriaal wordt gestimuleerd.
  • Leverancier SITA verschaft maatwerk- en detailrapportages over onze afvalstromen om beheersing te ondersteunen.
 • Papierverbruik:
  • ENGIE Services gebruikt gecertificeerd papier volgens milieunorm FSC of PEFC.
  • Het verbruik van papier wordt in dagelijkse processen, zoals aanbestedingen, verminderd door gebruik te maken van internet; geen papierstroom naar leveranciers en vice versa. Ook wordt niet printen of dubbelzijdig printen gestimuleerd.
 • Schoonmaak:
  • Onze schoonmaakdiensten dragen zorgen voor de meest milieuvriendelijke uitvoering op basis van microvezel – en stoomreiniging.
 • Inleen:
  • Via raamcontracten op het gebied van inleenkrachten is (veiligheid en VCA-)certificering en opleiding van inleenkrachten strak en transparanter georganiseerd en controleerbaar.
  • ENGIE Services heeft non-discriminatie en gelijkwaardigheid van flexibele arbeid als minimumeis in haar dagelijkse praktijk.
 • ENGIE Services Oil & Gas en West Utiliteit zijn de eerste ENGIE Services-bedrijven die ISO 14001 gecertificeerd zijn. Het streven is dat in 2011 alle ENGIE-bedrijven ISO 14001 gecertificeerd zijn.

Procesverbeteringen en voorbeeldinnovatie

 • Het sourcingproces van ENGIE Services verzekert ondermeer transparante en objectieve leveranciersbeoordeling en -selectie. Met multidisciplinaire teams wordt dit proces in de organisatie verankerd.
 • De toepassing van bouwplaatslogistiek op ENGIE Services projectlocaties leidt tot minder inkomende goederenstromen, minder haasttransport en spoedleveringen, geconsolideerde leveringen en minder monteurs die extra moeten rijden voor leveringen.
 • Innight delivery draagt bij aan het vermijden van spitsverkeer en consolideert leveringen aan monteurs. ‘s Nachts rijdt één wagen voor de hele regio. Monteurs hoeven vervolgens ’s ochtends niet meer langs kantoor om materiaal op te halen.
 • Met geselecteerde groothandelaren wordt gewerkt aan:
  • het reduceren van verpakkingsmaterialen op de bouwplaats en daarmee ook reductie van afvalstromen;
  • het gebruik van groene verpakkingsmaterialen;
  • het implementeren van EDI (electronic data interchange ofwel elektronisch bestellen). Dit zorgt onder meer voor het reduceren van verkeerde bestellingen in het operationele proces en vermindering van papierstromen.