ENGIE Services vertaalt duurzaamheid concreet naar vier essentiële aspecten: mens, milieu, markt en maatschappij.

Mens

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij maken het verschil bij onze klanten en zijn onze ambassadeurs. Duurzame inzetbaarheid en veiligheid van onze medewerkers vormt hierbij de sleutel tot waardevolle prestaties.

Wij stellen ons tot doel:

Milieu

Als mens, als bedrijf en als maatschappij zijn wij onlosmakelijk verbonden en afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, het ‘natuurlijk kapitaal’. Wij willen vervuiling en verspilling voorkomen en zijn voortdurend op zoek naar een betere manier van werken. Dat geldt zowel voor ons eigen bedrijf, onze leveranciers als ook voor onze diensten naar klanten.

Wij stellen ons tot doel:

Markt

Wij realiseren duurzame waarde creatie. Dit doen wij met en voor onze stakeholders. Met behulp van technische oplossingen die waarde toevoegen op zowel economisch, sociaal, ecologisch als maatschappelijk gebied.

Wij stellen ons tot doel:

Maatschappij

Wij investeren in een duurzame samenleving en zijn een betrokken partner bij de wereld om ons heen. Wij zijn transparant, aanspreekbaar en in open dialoog met onze stakeholders.

Wij stellen ons tot doel: